Technical committee

 

Chair: Svetlana ZUBOVA

Secretary: Svetlana KALACHIKOVA

                 Nadezhda GLEBOVA

                 Tatyana KARAMYSHEVA

                 Andrey KHARKEVICH

                 Sergey LAVRYUSHEV

                 Anna ONCHUKOVA

                 Erlan TOKPANOV

                 Olga ZNAK