Back

Milosevic H.   Petrović V.  

Informacione tehnologije kroz softversku platformu Moodle

Reporter: Petrović V.

Razvoj informacionih tehnologija i stalno inoviranje obrazovnih tehnologija uslovljava promene u metodama i oblicima nastavnog rada, te organizaciji koja bi bila optimalna u eri masovne primene interneta i elektronskih izvora znanja. Povećana upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija zahteva od nastavnika u visokom obrazovanju da svoje postojeće frontalne načine predavanja prilagode novim smernicam daljinskog obrazovanja. Prvi korak je izbor pravog softvera koji će podržati sve neophodne aplikacije. U ovom radu dat je prikaz primene softverskog paketa Moodle u daljinskom obrazovanju u Visokoj šk oli elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda na predmetu Osnovi informatike i računarstva i predlog za primenu ovakvog rada na predmetu Teorijske osnove informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.


To reports list